Opinión

"Elkarretaratzea Kalean Euskaraz"- "Concentración: Queremos calles en Euskara

EUSKARAREN DEFENTSARAKO SAREA. Fermin Zabaltza Aleman
Captura de pantalla 2023-02-19 102327
Captura de pantalla 2023-02-19 102327
"Elkarretaratzea Kalean Euskaraz"- "Concentración: Queremos calles en Euskara

UPNk, aspaldi, ele bitan jarri zuen Iruñeko Paderborn parkeko plaka: espainieraz eta alemanez. Euskararik ez, jakina. Iruñeko mugimendu euskaltzaleak lortu zuen plaka hura euskaraz ere errotulatzea.

Azaroaren 25aren pasealekua, Iruñeko Orfeoiaren parkea, Iruñera sartzeko kartelak eta beste hainbat gaztelania hutsean errotulatu zituen UPNk, eta Iruñeko mugimendu euskaltzaleak lortu zuen euskaraz ere jartzea. Zorionez, beste kasu batzuetan ez bezala, halakoetan Nafarroako Administrazio Auzitegiak euskararen aldeko ebazpenak eman ditu gehienetan, hots, euskaraz ere errotulatzearen alde, Iruñeko Euskararen ordenantza aplikatuta.

Duela urte bat Iruñeko Udalak Konstituzioaren izena jarri zion plaza bati (konstituzio horrek espainiera hizkuntza nagusi bihurtzen du, eta euskara, menpeko). Nola ez, espainiera hutsean idatzi zuen. Nafarroako Administrazio Auzitegiak ele bitan jarri behar zela ebatzi zuen, baina gero, epaile batek, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, erabaki zuen Iruñeko Udala ez zegoela behartua euskaraz ere jartzera. Epaitegiaren asmoa argia da: Ez da nahikoa euskara zerbitzu publikoetatik desagerraraztea, hizkuntza paisaiatik ere desagertu behar da.

Horregatik, “justizia” euskarafobikoari planto egiteko, eta kaleak euskaraz nahi ditugulako, elkarretaratzea antolatu dugu otsailaren 23an (osteguna), 18:00etan, Konstituzioaren plazan: Nahikoa da! Euskaldunon aurkako erabakiez nazkatuta gaude!

 

CONCENTRACIÓN: ¡QUEREMOS CALLES EN EUSKARA! 

Hace ya tiempo, UPN rotuló el parque Paderborn de Iruñea de manera bilingüe: en castellano y alemán. Ni rastro de euskara, por supuesto. Fue el movimiento euskaltzale de Iruñea quien consiguió que se rotulase también en euskara.

El paseo 25 de noviembre, el parque del Orfeón Pamplonés, los carteles de entrada a Iruñea... fueron rotulados únicamente en castellano por parte de UPN, y gracias al movimiento euskaltzale de Iruñea se consiguió que se rotularan también en euskara. Por suerte, a diferencia de otras ocasiones, el Tribunal Administrativo de Navarra suele dictar en este caso resoluciones favorables al euskara: es decir, a favor de que se escriba también en euskara, en aplicación de la Ordenanza del Euskara de Iruñea.

Hace un año el Ayuntamiento de Iruñea puso el nombre de la Constitución a una plaza (una constitución que privilegia el castellano y subordina el euskara) y, como no, la rotuló únicamente en castellano. El TAN dictaminó que debía escribirse también en euskara, pero, más adelante, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra decidió que el Ayuntamiento no estaba obligado a rotularlo también en euskara. El objetivo del juzgado queda claro: no es suficiente con que el euskara desaparezca de los servicios públicos, también debe desaparecer del paisaje lingüístico.

Por eso, para hacer frente a la “justicia” euskarafóbica y para reivindicar que queremos las calles en euskara, hemos convocado una concentración el 23 de febrero, jueves, a las 18:00, en la plaza de la Constitución. ¡Basta ya! ¡Estamos hartas y hartos de decisiones en contra el euskara!


 

"Elkarretaratzea Kalean Euskaraz"- "Concentración: Queremos calles en Euskara
Comentarios